De Binnenhof

Over deze siteDe Binnenhof ligt ingesloten tussen huizen van de Patrijspoort en de vijver aan de Stuurboordswal in de wijk Lewenborg van de stad Groningen.
Het onderhoud aan deze tuin wordt gedaan door betrokken omwonenden, daarbij ondersteund door de Stichting LeRoy.

Delen van De Binnenhof liggen in het verlengde van tuinen van omwonenden. In het algemeen worden deze delen beheerd en onderhouden door de eigenaren van die tuinen. Zij kunnnen een beroep doen op hulp vanuit de groep. Voor het middengedeelte en het gebied rondom de vijver worden de onderhoudstaken in onderling overleg verdeeld en gedeeld.


Deze site is openbaar toegankelijk maar in eerste instantie bestemd voor actief betrokken omwonenden van De Binnenhof. Daarom zijn sommige pagina's beperkt toegankelijk.