De Binnenhof

Actueel


Maart/april 2024.
Na het knotten van 20 bomen beginnen we dit voorjaar aan een klus in en naast de bamboebak, onder de treurwilg.
Na het opruimen van dode bamboestokken en het omspitten van de kleigrond gaan we in de bamboebak compost storten (die daar al klaar voor ligt) en vervolgens gaan we daar struiken planten.


Aanhanger huren


Gratis compost van de gemeente halen


Scheppen


Rijden


Storten
De bamboebak