De Binnenhof

Onderhoud

(Jaarkalender / Tuindagen / LenteKriebels / Gras maaien / Knotten, snoeien, onkruid, klussen / Gereedschap)

Jaarkalender

Wat moet wanneer gebeuren? Dat staat in de Jaarkalender

Tuindagen

Voor het onderhoud van de Binnenhof zijn zgn Tuindagen gereserveerd waarop we samen werkzaamheden uitvoeren die nodig of nuttig zijn.
Zie het schema voor 2023.
Een tuindag is altijd op een zaterdag, van 10:00 tot 12:00 u., verzamelen op het grasveld.

LenteKriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. De Stichting Leroy doet hieraan mee. Omdat we in de Binnenhof een maandelijkse Tuindag kennen valt Lentekriebels voor de Binnenhof samen met de Tuindag op zaterdag 8 april.

Gras maaien

Er is een maaiersploeg die uit 5 personen bestaat. Maaien gebeurt van april tot oktober, twee- of driewekelijks. Het gemaaide gras wordt afgevoerd via containers. Meedoen? (2 á 3 keer per jaar maaien) Meld je aan via de whatsapp groep.

Knotten, snoeien, onkruid, klussen

Naast grasmaaien zijn het knotten van bomen, het snoeien van bomen, struiken en heggen en het verwijderen van onkruid op de paden en steencirkels de meest tijdrovende terugkerende klussen. Daarnaast zijn er tijdelijke klussen zoals in 2022-2023 de vernieuwing van de zgn Bamboebak en de vernieuwing van de plek waar vroeger de steiger lag. Verder overwegen we het eilandje aan te pakken.

Gereedschap

De Binnenhof beschikt over het volgende gereedschap: bosmaaier, gasbrander, grasmaaier, kruiwagen, steenkruier, straatbezem, elektrische takkenschaar, voorhamer. Iets nodig: meld het via de whatsapp groep.