De Binnenhof

Stenen paaltjes


Aan de paaltjes die langs de lindelaan staan is een verhaal verbonden:

In 1826 was rondom het Groninger stadhuis een stoep met hardstenen palen met daartussen kettingen aangelegd. Rond 1985 werd een aantal van deze palen vervangen. Een bewoner van de Patrijspoort kwam toevallig langs en vroeg wat er met de oude paaltjes ging gebeuren. Hij kreeg te horen dat er geen bestemming was voor de paaltjes, en vroeg of hij er een aantal mocht meenemen. En omdat hij evenzeer toevallig bij de Groningse brandweer werkte, transporteerde hij met een brandweerwagen een tiental paaltjes van de Grote Markt naar de Binnenhof, waarvan er acht langs de lindelaan werden neergezet.

Dat de koppen van de paaltjes en - per paaltje - twee ringen zwart waren geverfd, is goed te zien op twee foto's die gemaakt zijn tussen 1925 en 1935 en die te zien zijn in de Beeldbank Groningen; niet hier vanwege auteursrechten, maar hier en hier.

En waar zijn die overige twee paaltjes gebleven? (zoekopdracht)

Stenen paaltjes langs de lindelaan.


Paaltjes rond het gemeentehuis van Groningen.